НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

АДМИНИСТРАТИВНИ <br />УСЛУГИ | Услуги по ТСУ

КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА АРХИВА /ЗАПОВЕДИ, ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРЕПИСКИ, ПЛАНОВЕ/

ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО РЕДА НА §184 ОТ ДР НА ЗУТ

ПРИЕМАНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН ПО ЧЛ.13А, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - ДОКЛАД ОТ КОНСУЛТАНСКА ФИРМА

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - ОЕС

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.134 ОТ ЗУТ

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ СЪГЛАСНО ЧЛ.157, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АК ПО §4 ЗА СКИЦА ПРОЕКТ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ПО §4, АЛ.7 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

ОТРАЗЯВАНЕ В РАЗПИСНИЯ СПИСЪК КЪМ КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНОСТТА

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ДОПЪЛВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ СЪГЛАСНО &28 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

« 1 2 3 4 »  47 материала в 4 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English