НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

АДМИНИСТРАТИВНИ <br />УСЛУГИ | Услуги по ТСУ

КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА АРХИВА /ЗАПОВЕДИ, ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРЕПИСКИ, ПЛАНОВЕ/

ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО РЕДА НА §184 ОТ ДР НА ЗУТ

ПРИЕМАНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН ПО ЧЛ.13А, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - ДОКЛАД ОТ КОНСУЛТАНСКА ФИРМА

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ - ОЕС

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПР НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.134 ОТ ЗУТ

ПРОЦЕДИРАНЕ, ПРИЕМАНЕ ОТ ОЕС ПО УТ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП

ПРИСЪСТВИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖ СЪГЛАСНО ЧЛ.157, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АК ПО §4 ЗА СКИЦА ПРОЕКТ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ПО §4, АЛ.7 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

ОТРАЗЯВАНЕ В РАЗПИСНИЯ СПИСЪК КЪМ КАДАСТРАЛНИЯ ПЛАН НА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНОСТТА

ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПО ЧЛ.140 ОТ ЗУТ

ДОПЪЛВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ СЪГЛАСНО &28 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

« 1 2 3 4 »  46 материала в 4 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Руска Стоименова Руска Стоименова
Руска Стоименова стана Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Руйчев Костадин Руйчев
Костадин Руйчев бе избран за Почетен гражданин на Благоевград

Свобода Бъчварова
Звание Почетен гражданин на Благоевград бе присъдено на писателката Свобода

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English