НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Архив публ. покани 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002055
Предмет: 1. Да се изготви тръжна документация за избор на изпълнител за " Изпълнение на строително - монтажни работи - обособена позиция І и "Закупуване на машини, оборудване, съоръжения, обзавеждане"- обособена позоция ІІ. Вид процедура: открита процедура с обявление в "Официалния вестник" на ЕС по Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 2. Да се изготви документация за избор на изпълнител за извършване на строителен надзор по време на строителството, по реда на глава осма "а" от ЗОП, възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 3. Да се изготви процедура за избор на изпълнител за „Осъществяване на авторски надзор по време на строително-монтажните работи на обекта”,по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП. 4. Да се изготви документация за избор на изпълнител за услуга „Разпространение на информация и публичност по време на изпълнение на проекта”,по реда на глава осма "а" от ЗОП, възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 5. Да се изготви документация за избор на изпълнител за „Осъществяване на одит по време на изпълнение на проекта”, по реда на глава осма "а" от ЗОП, възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9001980
Предмет: Доставка на пластмасови кофички за еднократна употреба с капак за топла храна при температура над 64 градуса С, с място на изпълнение: Детска кухня АМ-АМ, към Бюджетно звено "Дневни детски ясли и детска кухня", Община Благоевград, с адрес: ж.к. "Струмско", ул. "Яне Сандански" №1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9001094
Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството,съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорски контрол за количества и цени на СМР по време на изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград". Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010/016/03.06.2011г., който се осъществява с финансовата помощ по ОПРР на МРРБ.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9001034
Предмет: Доставка на пластмасови кутии за еднократна употреба с капак за топла храна, които са устойчиви на температура над 64 градуса С, с място на изпълнение: Детска кухня АМ-АМ, към Бюджетно звено "Дневни детски ясли и детска кухня", Община Благоевград, с адрес: ж.к. "Струмско", ул. "Яне Сандански" №1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9000273
Да се изготви пълен и качествен финансово-икономически анализ, който да е съобразен с всички изисквания на ОПОС. 2. Да се изготви пълен и качествен формуляр за кандидатстване на проекта за финансиране по ОПОС. Документацията е необходима за финансиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Благоевград”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9000272
Изготвяне на прединвестиционно проучване, изследващо цялата регионална система за управление на отпадъци – Благоевград и изготвяне на идеен проект за всички елементи на регионалната система. Документацията е необходима за финансиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Благоевград”, по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9000271
Изготвяне на цялата документация и процедирането и по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за инвестиционен инфраструктурен проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9000269
Извършване на геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания и геодезически заснемания за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Благоевград

Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Публична покана за изпълнение на услуга с предмет "Отпечатване на талони за платено паркиране в синя зона на град Благоевград"

« 1 2 3  40 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Руйчев Костадин Руйчев
Костадин Руйчев бе избран за Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English