НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Архив публ. покани 2012

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9004516
“Разпространение на информация и публичност по време на изпълнение на проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9004238
Избор на изпълнител за осигуряване на информация публичност по проект "Ремонт и оборудване на СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9003724
„Изграждане на парк в квартал “Еленово” 1, гр. Благоевград-ІІ етап: детска площадка № 3, дървен форт, спортна площадка-волейбол, пергула с чешма, предпазна ограда, благоустрояване и озеленяване”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9003605
Изпълнение на услуга с предмет : Обособена позиция 1: Проектиране част „Пътна” 1. Работен проект за благоустрояване на ул. "Чаталджа" гр. Благоевград по части пътна, В и К и улично осветление 2. Работен проект за благоустрояване на ул. "Орфей" гр. Благоевград по части пътна, В и К и улично осветление 3. Работен проект за благоустрояване на улица от О.Т. 34 - О.Т. 69 - О.Т. 71 - О.Т. 87 до О.Т. 96 с. Логодаж по части пътна, В и К и улично осветление 4. Работен проект за благоустрояване на ул. "Осми март" с. Церово по всички части. 5. ППП за изграждане на кръгово кръстовище между бул. "Св. Димитър Солунски" и ул. "Александър Стамболийски" гр. Благоевград 6. ППП за изграждане на кръгово кръстовище между бул. "Св. св. Кирил и Методий" и ул. "Илинден" гр. Благоевград 7. ППП за изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Преслав" и бул "Пейо Яворов" гр. Благоевград 8. ППП за изграждане на кръгово кръстовище между бул. "Пейо Яворов" и бул. "Св. Димитър Солунски" гр. Благоевград Обособена позиция 2: Проектиране част „Електро” 1. Работен проект за улично осветление на ул. "Антим I" гр. Благоевград 2. Работен проект за улично осветление на паркинг зад Областна управа гр. Благоевград Обособена позиция 3: Проектиране част „ВиК” 1. Работен проект за рибен проход на канализационния колектор от селата Рилци и Бело поле в участъка на река Бистрица 2. Изработване и процедура на ПУП за напорен резервоар 7000 м3 и процедура за промяна на Общ градоустройствен план 3. ППП за изместване на съществуваща улична канализация от частен имот с идентификатор 04279.006.060 по кадастралния план на кв. "Грамада" гр. Благоевград Обособена позиция 4: Проектиране част „Газификация” 1.Работен проект за газификация на сградата на Община Благоевград 2.Работен проект за газификация на ЦДГ № 1 гр. Благоевград 3.Работен проект за газификация на ОДЗ № 3 гр. Благоевград 4.Работен проект за газификация на Ученическо общежитие гр. Благоевград 5.Работен проект за газификация на Общински ученически интернат гр. Благоевград.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9003357
„Ремонт на зала 22-ри септември гр. Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9003058
Извършване на ремонтно - възстановителни работи на обект: "Ремонт на улица "Радецки", кв. "Струмско" между о.т. 18 и о.т. 28".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002805
Извършване на ремонтно - възстановителни работи на обект: "Благоустрояване на улица "Прогрес", кв. "Струмско" между о.т. 13 и о.т. 31" - в участък от улица "Панайот Волов" до улица "Освобождение".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002802
"Основен ремонт на общински път BLG 1066 (III-1006, Благоевград - Покровник, кв. Струмско."(І-1).

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002601
Основен ремонт на общински път BLG2074 (III-1006, Благоевград-Зелен дол)-Българчево-(BLG2062)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002597
Основен ремонт на общински път BLG2070 (III-1006, Покровник-Габрово)-Падеш-Лешко-махала Горно Лешко)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002590
Извършване на ремонтно - възстановителни работи на обект: "Благоустрояване на улица "Радецки", кв. "Струмско" между о.т. 18 и о.т. 28".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002328
Извършване на ремонтно - възстановителни работи на обект: "Благоустрояване на улица "Прогрес", кв. "Струмско" между о.т. 13 и о.т. 31" - в участък от улица "Панайот Волов" до улица "Освобождение".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002327
Извършване на ремонтно - възстановителни работи на обект: "Благоустрояване на улица "Любен Каравелов", кв. "Струмско" между о.т. 6 и о.т. 58".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002326
Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: "Благоустрояване на улица "Иван Караджов" в с. Падеж, общ. Благоевград - между о.т. 1 и о.т. 37".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9002111
ПРЕДМЕТ: Да се изготви пълна и качествена документация за избор на изпълнител по проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на Община Благоевград " 1. Да се изготви 1 брой документация за избор на изпълнител, с четири обособени позиции: обособена позиция 1- „Изпълнение на строително монтажни работи в обект № 1 – ЦНСТ в УПИ VI -04279.629.101 – кв. Струмско – гр. Благоевград” обособена позиция 2- „Изпълнение на строително монтажни работи в обект № 2 – ЦНСТ в УПИ XVII – 04279.625.15- кв.1 по плана на IX и X - м-н гр. Благоевград обособена позиция 3- „Изпълнение на строително монтажни работи в Обект № 3 ЦНСТ в УПИ XVIII – 04279.625.15 – кв. 1 по плана на IX и X м-н гр. Благоевград” обособена позиция 4- „Изпълнение на строително монтажни работи в обект № 4 – Реконструкция на сграда в поз.имот 04279.615.162 кв. 131а – II микрорайон гр. Благоевград – Защитено жилище Вид процедура: открита процедура с обявление в "Официалния вестник" на ЕС. 2. Да се изготви 1 брой документация за избор на изпълнител на доставка с предмет:„Закупуване на оборудване, съоръжения, обзавеждане” Вид процедура: открита процедура с обявление в "Официалния вестник" на ЕС. 3. Да се изготви документация за избор на строителен надзор по време на строителството, по реда на глава осма "а" от ЗОП, възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 4. Да се изготви процедура за изпълнение на услуга „Осъществяване на авторски надзор по време на строително монтажните работи на обекта”,по реда на чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП. 5. Да се изготви документация за изпълнение на услуга „Разпространение на информация и публичност по време на изпълнение на проекта”,по реда на глава осма "а" от ЗОП, възлагане на обществена поръчка чрез публична покана. 6. Да се изготви документация за изпълнение на услуга „Осъществяване на одит по време на изпълнение на проекта”, по реда на глава осма "а" от ЗОП, възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.

« 1 2 3 »  40 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Ангов Костадин Ангов
Със званието „Почетен гражданин на Благоевград“ инж. Костадин АНГОВ беше удостоен с решение на Общинския съвет

Свобода Бъчварова
Звание Почетен гражданин на Благоевград бе присъдено на писателката Свобода

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English