НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА | Архив публ. покана 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9020490
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на с. Изгрев, махала „Деянска” и на територията на с. Еленово, махала „Ревалска”, община Благоевград”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9020165
„Работен проект по всички части за изграждане на подлез за кв. „Грамада” в грл Благоевград" Техническа спецификация на обекта предмет на проектиране. Обект: Пътен подлез по ул.“Иван Гарванов и ул. „Климент Охридски“, свързващ квартал „Грамада“ с ул. „Св. Димитър Солунски“ под жп коловозите.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9020081
”Избор на изпълнител за извършване на доставка по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Определяне на изпълнител за доставка, гаранционна поддръжка и сервиз нов, неупотребяван, настолен скенер за нуждите на проект № BG161PO002-3.3.02-00022-C0001, финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ" и Обособена позиция № 2: "Определяне на изпълнител за доставка, гаранционна поддръжка и сервиз на настолен скенер за нуждите на Общински съвет - Благоевград"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД 9019971
„Ремонт на Благоевградска професионална гимназия”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9019917
„Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за гробищни паркове за селата на територията на община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9019773
„Работен проект по всички части за изграждане на подлез за кв. „Грамада” в грл Благоевград" Техническа спецификация на обекта предмет на проектиране. Обект: Пътен подлез по ул.“Иван Гарванов и ул. „Климент Охридски“, свързващ квартал „Грамада“ с ул. „Св. Димитър Солунски“ под жп коловозите.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9019677
“Осъществяване на одит по време на изпълнение на проект: "Инвестиции в бъдещето на община Благоевград", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/003, който се осъществява с финансовата помощ на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9019605
„Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на електронна система за гласуване за нуждите на Общински съвет Благоевград”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9019325

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9018191
„Ремонт на асфалтови настилки в малките населени места на територията на община Благоевград”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9017832
Проектиране и изграждане на газификацията на сградата на Община Благоевград и подмяна на котли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9017736
„Определяне на изпълнител за доставка по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Определяне на изпълнител за доставка на таблети за нуждите на Общински съвет – Благоевград” и Обособена позиция 2 „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на електронна система за гласуване за нуждите на Общински съвет-Благоевград”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9017284

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9016113
Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил, брандиран съгласно изискванията за публичност и визуализация на Оперативна програма «Техническа помощ»

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с уникален код 9015948
Отпечатване на талони за платено паркиране в "Синя зона" на град Благоевград. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:"Паркинги и гаражи - Благоевград" ЕООД, Пл. "Георги Измирлиев" №1

« 1 2 3 »  44 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Руска Стоименова Руска Стоименова
Руска Стоименова стана Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English