НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Процедури провеждани по реда на ЗОП | Архив на процедури 2015

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0006 - Публикувано на: 13.03.2015
„ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ. АНАЛИЗ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ПИЛОТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ В БЛАГОЕВГРАД” , по проект „Опазване и осигуряване на качеството на общинската вода в трансграничния регион“, по Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество - „Гърция - България 2007 – 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие” . Договор за субсидия: B2.11.06/01.10.2013г.

Архив на процедури 2015
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград"

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0004 - Публикувано на: 05.03.2015
„Доставка и монтаж на улични табели, номера и пътни знаци за нуждите на Община Благоевград за 2015 г.” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера” Обособена позиция № 2: “ Доставка на пътни знаци и стълбове за пътни знаци”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0003 - Публикувано на: 27.02.2015
„Осигуряване на охранителни услуги чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ и чрез физическо присъствие (жива охрана) и мобилни групи в общински обекти и територии на Община Благоевград, като има за цел осигуряване на охрана на недвижимо имущество, собствено или експлоатирано от Община Благоевград, с цел постигане на сигурност“

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0002 - Публикувано на: 26.02.2015
„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорти на сгради съгласно приложение №1” Обособена позиция 2: „ Обследвания за енергийна ефективност на сгради съгласно приложение №1”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0001 - Публикувано на: 24.02.2015
„Ремонт на уличната мрежа и ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”. по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград“. Обособена позиция №2: „Ремонт на общински пътища на територията на община Благоевград”.

Процедури 2015

« 1 2 3  37 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Руйчев Костадин Руйчев
Костадин Руйчев бе избран за Почетен гражданин на Благоевград

Руска Стоименова Руска Стоименова
Руска Стоименова стана Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

952-(14.29%) Да стане по-чисто

872-(13.09%) По-добри пътища

587-(8.81%) Повече детски площадки

813-(12.21%) По-богат културен живот

285-(4.28%) Повече туристи

3151-(47.31%) Повече инвестиции на международни компании

Общо гласували: 6660

Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English