НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Процедури провеждани по реда на ЗОП | Архив на процедури 2015

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0021- Публикувано на: 03.07.2015 г.
„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап IV”, по обособени позиции:

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0020- Публикувано на: 22.06.2015 г.
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: «Парк «Еленово» - бивш стадион – детски площадки 3 броя, комбинирана спортна площадка – 1 брой, фитнес уреди, озеленяване и кътове за отдих, Ел, ВиК – проектиране и СМР»

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0019- Публикувано на: 18.06.2015 г.
«Парк «Еленово» - бивш стадион – детски площадки 3 броя, комбинирана спортна площадка – 1 брой, фитнес уреди, озеленяване и кътове за отдих, Ел, ВиК – проектиране и СМР»

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0018- Публикувано на: 05.06.2015 г.
Възстановяване на асфалтобетонови улични настилки по уличната мрежа на територията на община Благоевград

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0017- Публикувано на: 02.06.2015 г.
„Изграждане на LED осветление на територията на община Благоевград – I – ви етап”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0016- Публикувано на: 27.05.2015 г.
„Основен ремонт и нови строително-монтажни работи и други в двора на Казармата – проектиране и строително-монтажни работи”

Договаряне без обявление по ЗОП - 00109-2015-0015- Публикувано на: 25.05.2015 г.
Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на община Благоевград

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0014- Публикувано на: 13.05.2015 г.
„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап III”,

Договаряне с обявление по ЗОП - 00109-2015-0013- Публикувано на: 11.05.2015 г.
“Доставка и монтаж на улични табели, пилони за табели и номера”

Договаряне без обявление по ЗОП - 00109-2015-0012- Публикувано на: 07.05.2015 г.
Договаряне без обявление по ЗОП. Доставка на учебни помагала за безвъзмездно ползване през учебната 2015/2016 година за децата от подготвителните групи в целодневните детски градини и обединените детски заведения на територията на община Благоевград

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0011- Публикувано на: 27.04.2015 г.
„Изпълнение на услуги във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– етап II”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0010 - Публикувано на: 23.04.2015 г.
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград за следните обекти: Обект № 1: „ Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” №1” Обект № 2: „ Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж.к. „Ален мак” №36, вх.А, вх.Б и вх.В” Обект № 3: „ Сграда с адрес гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. 55”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0009 - Публикувано на: 07.04.2015 г.
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ж. к. „Запад” №55 ” Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови” №1 ”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0008 - Публикувано на: 24.03.2015 г.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕНОС НА ДАННИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА СИСТЕМА НА ГРАД БЛАГОЕВГРАД

Открита процедура по ЗОП - 00109-2015-0007 - Публикувано на: 23.03.2015
Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци, градски кошове и паркови кошчета за нуждите на Община Благоевград” по обособени позиции:

« 1 2 3 »  37 материала в 3 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Ангов Костадин Ангов
Със званието „Почетен гражданин на Благоевград“ инж. Костадин АНГОВ беше удостоен с решение на Общинския съвет

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

983-(14.26%) Да стане по-чисто

909-(13.18%) По-добри пътища

619-(8.98%) Повече детски площадки

840-(12.18%) По-богат културен живот

292-(4.23%) Повече туристи

3252-(47.16%) Повече инвестиции на международни компании

Общо гласували: 6895

Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English